lees meer over
Minimaliseren
  • Detacheringsaanpak
     
Detacheringsaanpak
Minimaliseren

Hoe werken wij?
We werken graag efficiënt en doelgericht. Daar is iedereen het meest mee gebaat. Daarom doen we aan dossieropbouw. Zo weet u én zo weten wij op ieder moment tijdens de opdracht wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Hiermee bieden we u inzicht en transparantie. Transparant zijn we ook op het gebied van ‘matchen’. Kunnen we een vacature niet vervullen? Dan zeggen we dat gewoon. Zo kunt u op tijd naar een andere oplossing zoeken.

Wie zetten wij in?
We werken met gecertificeerde professionals met oog voor cultuur en organisatie. Zij zijn in staat om zich snel in te leven in uw organisatie en om een krachtig advies te geven en de verbetering ook daadwerkelijk te effectueren. Ze stellen de juiste vragen en kunnen goed samenwerken. Ze zijn zelfbewust en kritisch. Proactief en ondernemend. Onze mensen kunnen richten, inrichten en verrichten. Zij creëren verandering. Daarnaast hebben ze jarenlange werkervaring en de juiste kennis. Ze zijn bekend met defacto standaarden zoals BiSL, ASL, ITIL, COBIT, PRINCE2 en SqEME.

Stap voor stap
Legt u een detacheringsvraag bij ons neer? Dan gaat Fasept meteen op zoek naar een goede match. Klikt het? Dan verloopt onze samenwerking als volgt:

  1. Er vindt een intakegesprek plaats met de door Fasept geselecteerde professional. Zo weet de professional wat er binnen uw organisatie speelt. En zo weet u wat u van hem of haar kunt verwachten.
  2. Daarna volgt de inwerkperiode. We gebruiken een handige checklist die vanuit meerdere invalshoeken de vraag of het vraagstuk benadert en die ons inzicht geeft in de organisatie en haar omgeving. Daarbij gaan wij verder dan alleen het kennisnemen van de missie, visie, doelstellingen en processen. We kijken ook naar zaken als cultuur, de wijze van sturing en machtskenmerken in uw organisatie en hebben aandacht voor de complexiteit en dynamiek in de omgeving. Dankzij de gedegen inwerkperiode kent onze professional alle relevante aspecten binnen uw organisatie om te komen tot een optimale oplossing.
  3. Tijdens de opdracht werken we met defacto standaarden zoals PRINCE2, BiSL en Cobit. Uiteraard toegespitst op uw specifieke situatie. Hierdoor maken we gebruik van een gemeenschappelijk begrippenkader en een in de praktijk bewezen aanpak. Dit zorgt voor soepele communicatie en succesvolle samenwerking.
  4. Aan het eind van de opdracht zorgen we voor een goede overdracht. Deze overdracht is mogelijk dankzij de zorgvuldige dossieropbouw.
  5. Na afloop van de opdracht houden we contact met u. Hebben de aangedragen oplossingen geleid tot het gewenste succes? En bent u tevreden? Ook na een half jaar, en een jaar. We staan open voor feedback en helpen u als dat nodig is. Zo zorgen we voor tevreden klanten en blijven we ons ontwikkelen.
  Afdrukken